13.6.2021

Český pohár 2021 Tabulka F 1 G, H, J – přehled soutěží bodovaných pro ČP