6.9.2021

Časopis Volný let

Původně byl VL dostupný na jiných internetových stránkách, které jsem provozoval. Ty jsem ovšem pro technické a platební podmínky hostingu zrušil. Aby nezanikla myšlenka elektronické verze VL rozhodl jsem se postupně dokončit započatou práci a zveřejnit VL na fóru RCMANIA.cz Vzhledem k tomu, že odkazy se staly nefunkční, nastal čas publikovat to na mateřském webu modelářského klubu, jehož jsem členem.

Takže jsem z důvodu ochrany autorských práv a lidské slušnosti požádal o svolení původní vydavatele časopisu. Zde jsou jejich odpovědi:
_____________________________________________________________
Vážený příteli, trochu se omlouvám. že na Vaši žádost reaguji trošku opožděně, ale přece. Samozřejmě, že souhlasím s Vaším záměrem bez výhrad a jsem rád, že tento můj počin bude dále nějakým způsobem uchován třeba jako vzpomínka na nějakou část vývoje volného letu. Já si nedělám žádné nároky na vlastnictví a to i proto, že jsem tento časopis vydával zejména pro českou volnomodelářskou obec, aby byla o dění ve volném letu informována, protože tehdejší legendární časopis Modelář tuto svou funkci ztratil. Mám samozřejmě založeny nějaké výtisky a originály pro tisk, které odpovídají době vzniku.

Byl bych rád, vážený příteli, kdybyste mi po zpracování poskytl, bylo-li by to možné, jedno paré tohoto Vašeho zpracování. Pokud budete dále něco potřebovat můžete se na mne kdykoliv obrátit.

Letu zdar a Volnému zvlášť. Přeji hezký den a hodně úspěchů.

Zdraví Milan Zlesák
_____________________________________________________________
Vážený p. Ing.

Nemám nic proti zveřejnění starších čísel Volného resp, Nového Volného letu na webových stránkách, pokud tyto budou volně (bezplatně) dostupné modelářské veřejnosti. Adresu Vašich stránek zašlete na moji adresu a kontaktujte prosím i Ing. Michala Chudobu, který ve vydávání Volného letu pokračuje, dnes v elektronické podobě.

Děkuji

S pozdravem

J. Hacar
_____________________________________________________________

A tak, po získání souhlasu, jsem postupně začal s převodem původních časopisů do elektronické formy. Pro jednoduchost a zejména pro tisk, jsem zvolil formát pdf. Výtisk můžete dále používat bez omezení.

Jen pro informaci uvádím, že scan je prováděn s rozlišení 600 dpi, následně jsou jednotlivé stránky upravovány (oříznuty, vyčištěny) a optimalizovány programem GIMP. Přesto upozorňuji, že měřítko může být o něco málo jiné než u originálu. Omluvte kvalitu některých stránek, je bohužel ovlivněna kvalitou originálu, který mám k dispozici.

1990

0_1990

1991
Číslo 1_1991 nemám, pokud by jej někdo měl a hodlal se podělit, budu rád.

Volný let 2_1991

Volný let 3_1991

Volný let 4_1991

1992

Volný let 1_1992

Volný let 2_1992

Volný let 3_1992

Volný let 4_1992

1993

Volný let 1_1993

Volný let 2_1993

Volný let 3_1993

Volný let 4_1993

1994

Volný let 1_1994

Volný let 2_1994

Volný let 3_1994

Volný let 4_1994

1995

Volný let 1_1995

Volný let 2_1995

Volný let 3_1995

Volný let 4_1995

1996

Volný let 1_1996

Volný let 2_1996

1998

Volný let 0_1998

1999

Volný let 1_1999

2000

Zvláštní vydání

Volný let EXPRES