Vedení klubu

Bylo  řádně zvoleno na sněmu klubu.

Vedení klubu je tvořeno následujícími funkcionáři:

Předseda klubu


Miloslav MODR

Alešova 1108, 272 01 Kladno 2
tel. 603 318 524
email: milamodr@seznam.cz

Místopředsedové


Ing. Jaroslav DRNEC

Kladenská 146, 252 18 Úhonice
tel. 724 115 073
email: jaroslavdrnec@seznam.cz

Ing. Jaromír HADRAVA

nám Sítná 3106, 272 01  Kladno 2
tel. 724 947 158
email: mirek.hadrave@seznam.cz

Hospodář


Jaroslava MODROVÁ

Alešova 1108, 272 01 Kladno 2
tel. 605 054 925
email: mirkamodrova@seznam.cz

Kontrolní komise


Václav ŠŤASTNÝ

Italská 2366, 272 00 Kladno 2
tel. 604 469 186
email: vaclav.stastny@seznam.cz
 
Roman JAVŮREK
Maxe Švabinského 897,  272 01 Kladno
tel. 721 315 029
email: rtm.javurek@seznam.cz