22.1.2022

Kurz stavby halových modelů P3

Již při vydání kalendáře soutěží a akcí KLeM na rok 2014 mě zaujala akce s názvem Kurz stavby halových modelů P3, 14. 6. 2014 Kardašova Řečice. Na kurz navazovala dne 15. 6. 2014 soutěž modelů A6, P3 a halových házedel F1N, Jihočeský kapřík. Hned jsem si vzpomněl na loňskou a velmi vydařenou akci s názvem Kurz výroby vrtulí pro modely poháněné gumovým svazkem a začal přemýšlet o účasti a doufat, že nenastanou nečekané komplikace.
Již z názvu kurzu je zcela zřejmé, o co šlo. Pro ty, co přeci jen nevěděli, co je kategorie P3, stačilo nahlédnout do Sportovního řádu, kde je model kategorie P3 charakterizován následovně:
délka modelu včetně vrtule nejvíce 508 mm, rozpětí křídla nejvíce 457 mm, hloubka křídla nejvíce 127 mm, rozpětí vodorovné ocasní plochy nejvíce 304 mm, hloubka vodorovné ocasní plochy nejvíce 101 mm, průměr vrtule nejvíce 304 mm, vzdálenost mezi závěsy gumového svazku nejvíce 254 mm, hmotnost modelu bez gumového svazku nejméně 3,1 gramu, vrtule pevná, s lopatkami z balzových destiček, potah mikrofilmem není povolen a není dovoleno použít převodů gumového svazku a vyztužení modelu dráty a vlákny.

Takže bylo jasné, že se budeme věnovat pokojovým modelům. Po kontaktu s pořadateli z MK Sport Kardašova Řečice a objednání ubytování v místní ubytovně na fotbalovém hřišti nezbývalo, než se na kurz připravit. Po telefonátu s Josefem Kubešem, který kurz vedl, jsem si připravil pár podivných věcí: velkou jehlu a pár větších matek, samozřejmě jsem si vzal s sebou svou obvyklou domácí modelářskou výbavu. Před odjezdem do Kardašovi Řečice jsem si nastudoval trasu a s kolegou z LMK 215 Kladno Ing. Jaroslavem Drncem jsem se domluvili na odjezdu.
Do místa kurzu jsme dorazili v s časovou rezervou a tak jsme stačili ještě posnídat a podívat se po centru Kardašovi Řečice. Kurz začínal v 09:00 hod. v sídle MK Sport Kardašova Řečice poblíž fotbalového hřiště.
Hned úvodem nám vedoucí kurzu Josef Kubeš oznámil, že ještě dnes vyletíme se svým postaveným modelem kategorie P3 a všechny modely poletí! To samozřejmě u účastníků kurzu, kterých bylo 8, vzbudilo nedůvěru, ale musím říct, že manželka a vedoucí mají vždy pravdu a my jsme skutečně vyletěli.
Ještě před samotným zahájením stavby modelu P3 (stavebnice PAT), kterým byl model z produkce známého pokojáčkáře Jiřího Kaliny, jsme si vyslechli několik důležitých praktických a teoretických rad a informací z oblasti historie, stavby a létání s pokojovými modely. V tu chvíli snad už každý pochopil, že stavba a létání s pokojovým modelem je úplně něco jiného, než v případě ostatních volných kategorií. Zásadní rozdíl spočívá zejména v nutnosti vybírat materiál na stavbu s ohledem na jeho hustotu, pevnost, typ řezu a vhodnosti použití pro jednotlivé části modelu. My jsme situaci měli přeci jen ulehčenou, neboť ve stavebnici jsme nalezli stavební plánek, návod, hotovou vrtuli, nosníky a žebra na křídlo, VOP a SOP, trup, žiletku, gumu a potahový materiál.
Práci jsme zahájili překreslením obrysu křídla VOP a SOP modelu na stavební desku. To je trošku nezvyklé, neboť se většinou používá tištěná verze plánku, ale u pokojových modelů to není nic neobvyklého. Po nakreslení obrysů jsme se s chutí pustili do stavby SOP a VOP. Tady přišla ke slovu ona velká jehla, kterou jsme nanášeli lepidlo, v našem případě naředěný lak. Matky zase posloužily jako závaží k přidržení titěrných lišt.
Práce šla rychle od ruky a již před polednem jsme měli v kostře SOP, VOP a křídlo a přistoupili jsme k potahování. Jako potah jsme použili kondenzátorový papír ze stavebnice. Technika potahování pokojových modelů je skoro stejná, jako u ostatních modelů, vyjma toho, že se potah nelakuje. Potahování jsme také netradičně zahájili tím, že jsme papír nejprve zmuchlali do kuličky a pak následně přežehlili žehličkou. Cílem tohoto snažení bylo odstranění nežádoucího pnutí potahu na modelu.
Po potáhnutí křídla, SOP i VOP následovala kompletace modelu. Ta spočívala ve slepení přední a zadní části trupu (boomu), nalepení VOP a SOP a postů na křídlo. Poté následovalo vyvážení modelu a zalepení trubiček postů křídla na trup. Tím byl model hotov, zbývalo již jen zhotovit 2 svazky z dodané gumy.
Mezi tím, nám perfektní organizátoři z MK Sport Kardašova Řečice zhotovili jednoduché odkládací stojánky na naše modely.
V průběhu stavby jsme byli od vedoucího kurzu průběžně zasypáváni informacemi o stavebních postupech, tipech a tricích ze stavby pokojových modelů. Dozvěděli jsme se něco o nářadí a pomůckách používaných při stavbě pokojových modelů, stavbě vinutých trupů pokojových modelů, použití boronu, vrtulích a spoustu dalšího.
Po dokončení našich modelů následovalo kontrolní převážení, abychom zjistili, zda jsme dodrželi předepsanou minimální hmotnost. Naše modely měly sice nadváhu, ale hmotnosti od 3,6 do 3,8 g nebyly na napoprvé vůbec špatné!
To již začínal podvečer a od 19:00 hod. byla zajištěna hala místní Základní a Mateřské školy k provedení záletů a prvních letových zkoušek našich modelů. Ještě před tréninkovými lety jsme s kolegou Drncem využili toho, že jsme v Kardašově Řečici a zajeli jsme se podívat a obhlédnout místo konání Českého poháru kategorií F1H a F1G.
Ani nevím, čí model se dostal do vzduchu jako první, ale musím konstatovat, že skutečně letěly všechny modely hned napoprvé. Díky výborné kondici (rozuměj podmínkám v hale, pokojáčkářský slang) jsme hravě dosahovali časů přes 4 minuty! Provedli jsme tedy několik tréninkových letů, při kterých jsme si vyzkoušeli natáčení gumy, seřízení a stírování (změnu směru letu) modelu.
Kurz jsme po tréninku s modely zakončili u přátelského posezení s pořadateli v místní restauraci, kde nálada byla výborná a pod pitím a jídlem se prohýbaly stoly.
Rád bych poděkoval pořadatelům z MK Sport Kardašova Řečice a Josefu Kubešovi za výborný modelářský zážitek. Budu jen rád, pokud i v následujících letech budou probíhat modelářské kurzy, kde se zájemci něco nového naučí a vyzkouší a zároveň se budou moci poznat s kolegy z jiných klubů.

VaPe