LMK 215 Kladno Zásady cookies (EU) 3.1.2022

Doklad o souhlasu
Tento dokument byl vytvořen, aby ukázal úsilí vynaložené na dodržování právních předpisů o
ochraně soukromí. Tento dokument bude obsahovat zásady týkající se souborů cookies a
nastavení souhlasu s cookies k prokázání souhlasu pro čas a region specifikovaný níže. Další
informace o tomto dokumentu naleznete na https://complianz.io/consent.
Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 3.1.2022 a vztahují se na
občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.
1. Úvod
Naše webové stránky https://www.lmk215kladno.cz (dále jen „web“) používají cookies a další
související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies
také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o
používání cookies na našem webu.
2. Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen
prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být
vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.
3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně
a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.
4. Cookies
4.1 Technické nebo funkční soubory cookies
Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské
preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich
webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně
zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto
cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.
5. Umístěné cookiesLMK 215 Kladno Zásady cookies (EU) 3.1.2022
6. Vaše práva týkající se osobních údajů
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho
budou uchovány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje,
kdykoli budete chtít.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat
a nechat vaše osobní údaje smazat.
Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje
a v celém rozsahu je předat jinému správci.
Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud
neexistují oprávněné důvody ke zpracování.
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Podívejte se prosím na kontaktní údaje ve spodní
části tohoto prohlášení o cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom
se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu
osobních údajů).
7. Povolení/zakázání a odstranění cookies
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete
také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení
internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další
informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.
Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny
cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když
znovu navštívíte naše webové stránky.
8. Kontaktní údaje
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto
prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:
LMK 215 Kladno
Zd. Hofbauera 667, 273 51 Unhošť
Česká republika
Web: https://www.lmk215kladno.cz
E-mail: flyindoormodels@seznam.cz
Telefonní číslo: 73940596ačíslopět
Tyto zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne 3.1.2022