22.1.2022

Pozvánka na výroční členskou schůzi LMK 215 Kladno

Vážení přátelé,
pravidelná úterní listopadová schuzka dne 4. 11. 2014 odpadá a sejdeme se až v sobotu 8. 11. 2014 na výroční členské schůzi klubu, na kterou Vás zvu přiloženou pozvánkou. Zároveň vám přikládám seznam akcí LMK Kladno v roce 2015.

Ing. Jaroslav Drnec


Vážený příteli,

Výroční schůze LMK 215. Kladno

se koná v sobotu 8. listopadu 2014 od 10,00 hodin v budově LABYRINT – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1.patro. Pravidelná listopadová schůze první úterý v měsíci, to je 4. listopadu 2014 odpadá.

Program:
1. Rekapitulace sportovní činnosti LMK Kladno v roce 2014 – M. Modr, Ing. J. Drnec, V. Šťastný
2. Hospodaření klubu za r. 2014 – pokladník klubu J. Modrová
3. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2015 -Ing. J. Drnec, M. Modr, V. Šťastný
4. Příprava výstavy modelů v roce 2015 – Sládečkovo muzeum – M. Modr
5. Podklady pro celostátní žebříčky v r. 2014 – Ing. J.Drnec
6. Činnost lodních modelářů – M. Modr
7. Diskuse

V rámci výroční schůze budou vybírány členské příspěvky na r. 2015. Výše členských příspěvků – výdělečně činní 200 Kč, důchodci 100 Kč, žáci kteří nejsou členy kroužků 50 Kč na rok.
Rovněž bude vybrána částka 300 Kč od těch, kteří si budou chtít předplatit časopis Volný let na r. 2015 ( 5 čísel á 60 Kč).

Pokud se někdo nebude moci ze závažných důvodů dostavit, nechť svoji neúčast omluví u předsedy klubu. Rovněž je možné se s předsedou klubu domluvit na zaplacení členských příspěvků na pravidelné schůzi 2. prosince 2014, nebo individuálně do stejného data, po předchozí telefonické domluvě.

*** Přeji hezký den ***

Miloslav Modr
Alešova 1108, 272 01 Kladno 2
mobil 603 318 524
e-mail milamodr@seznam.cz


Pozvánka ve formátu pdf: Pozvánka na výroční členskou schůzi v r. 2014

Plán akcí klubu na rok 2015: Plán akcí LMK Kladno v r. 2015