Členské příspěvky

K zajištění činnosti klubu a řádnému splnění členských povinností žádáme ty členy klubu LMK Kladno, kteří dosud neuhradili členské příspěvky na rok 2021, aby tak učinili buď osobně předsedovi klubu Mílovi Modrovi  nebo prostřednictvím banky na číslo účtu: 197602143/0800.

A to pro výdělečně činné částkou 300 Kč (z toho 200 Kč známka Svazu modelářů ČR a 100 Kč příspěvek klubu), pro důchodce částkou 250 Kč (z toho 200 Kč známka SM ČR a 50 Kč příspěvek klubu).

Do rubriky var. symbol uveďte číslo své licence a do zpráva pro příjemce – své jméno a příjmení.

Díky.

VaPe