Free Flight Quarterly 89

Aktuálně vyšlo nové číslo časopisu Free Flight Quarterly 89. A co v něm naleznete?

Jim O’Reilly Obit, Úvodník o Jimu O´Reillym
A „Passat“ for Pleasure, Gerhard Woebbeking, článek od Gerharda Woëbbrkinga o známém modelu kategorie A2 od Graupnera

Ben Shereshaw’s Bantam .19 AMA Class A engine, Adrian Duncan, popis, analýza a testování slavného žhavicího motoru

The KeilKraft story, part 3 final, Andrew Longhurst and Sergio Montes, popis nejznáměnjších modelů od KeilKraft

Old Timer, a replica of a 1913 twin-pusher model, Robert P. Grimmer, příběh jednoho z prvních soutěžních modelů před 1. světovou válkou

Restoring and Preparing construction plans, Rufus Carswell, druhá část článku Rufuse Carswella o využítí Photoshopu při přípravě plánků modelů k tisku

The Story of Power Duration, UK Pt 10 (final), Dave Hipperson, poslední část série článků Dave Hippersona o historii motorových modelů ve Spojeném království

Jen pro info. Free Flight Quarterly je možné si předplatit na stránkách

www.freeflightquarterly.com

Je to čtvrtletník pro příznivce volně létajících modelů vzdávaný v Austrálii. Předplatné US$20, tedy 460 Kč při aktuálním kurzu.

U nás bohužel žádný časopis tohoto obsahu od ukončení vydávání Volného letu nevychází. Je to škoda, ale možná …

VaPe