Historický model na gumový pohon WASP

Nejznámější modelářský časopis AEROMODELLER přinesl ve svém zářijovém čísle v roce 1997 plánek jednoduchého modelu na gumový pohon, the WASP, VOSA. Model je vzhledově velice atraktivní, jednoduché linie a dvě směrovky jsou zárukou jednoduché stavby a dobrých letových výkonů.

Bohužel v k plánku nebyl publikován žádný doprovodný text, jen pro upřesnění snad to, že plánek byl publikován v rubrice Alex Imries’s Vintage Corner.

Publikovaný plánek je v polovičním měřítku, autorem je G. Dunmore a jako rok vzniku modelu je uváděn rok 1938. Rozpětí modelu je 22 in, tedy 55,88 cm.

Samozřejmě v původní plánku modelu nenajdete úpravu pro determalizátor, nicméně je možné létat i bez něj anebo jej doplnit.

Model WASP je možné létat v kategorii BV-1.

V našich končinách se plánek objevil v Občasníku No. 99 Pro malé modely, který vydával Ing. Lubomír Koutný. V několika pozdějších číslech se objevilo i pár postřehů k modelu, zejména ze soutěží a létání.

Pár poznámek ke stavbě

Plánek modelu v měřítku 1:1 je nejlepší si stáhnout ze stránek Outerzone. Na plánku není třeba nic upravovat, snad vyjma doplnění determalizátoru na modelu.

Materiálově není model nikterak náročný, vystačíme si s běžným materiálem z modelářské prodejny. Stejně tak není třeba žádného speciálního nářadí, postačí modelářský nůž, pravítko, špendlíky a lepidlo. Stavbu je vhodné zahájit trupem. Ten je klasické bedničkové konstrukce z balzových lišt 1,5 x 1,5 mm. Lišty můžeme nařezat balzořízem nebo podle pravítka. Začneme jednou bočnicí, tu následně překryjeme a na ni postavíme druhou. Při vlepování příček postupujeme tak, že obě bočnice dáme na plánek, zde využijeme rovný spodek, dbáme na kolmost. Tip: zkuste použít kostky ze stavebnice LEGO. A vlepujeme jednotlivé příčky. Trup dokončíme podle plánku.

Stavba křídla by neměla činit obtíže. Na žebra si zhotovíme jednu, popřípadě dvě šablony a vyřežeme je. Na konce křídla si taktéž zhotovíme šablony anebo plánek přeneseme pomocí ředidla na balzové prkénko a vyřežeme. Rozhodně konce nelaminujeme, odporovalo by to původnímu plánku a historické autenticitě. Konec konců k tomu není žádný důvod …

SOP a VOP nebudou činit obtíže obdobně jako křídlo.

Kolečka modelu zhotovíme z balzy, v nouzi, pokud to nezvládneme dáme plastová. Podvozek je z bambusu a drátu. Při výrobě dbáme na to, aby model na podvozku dobře stál, ideální je, pokud je podvozek sundávací.

Modelu sluší lipová vrtule. Pokud není k dispozici lipové dřevo k její výrobě, uděláme balzovou, nicméně, ta vždycky vyjde lehčí a pravděpodobně bude třeba vzadu vyvažovat. Pokud nevíte, jak na to, mrkněte na článek na webu SAM95 Bohemia,

Kurz výroby vrtulí pro modely poháněné gumovým svazkem | SAM 95 Bohemia | Valtera

případně se ozvěte anebo dejte plastovou, byť to jaksi nebude ono.

Aktuálně je můj model potažen a čeká je lakování, ale to již nejsou nikterak stavebně náročné operace, takže co nevidět se podívá do vzduchu …

VaPe