Kategorie P30

Kategorie P30 patří v současnosti asi k nepopulárnějším gumičkářským kategoriím. Důvodem je asi velký výběr modelů, materiálová nenáročnost stavby, dostatek soutěží a prostoru se technicky vyžít. V neposlední řadě odpadá nutnost zhotovení vrtule a složité mechanizace jejího uložení. Charakteristika modelu kategorie P30 je v podstatě neměnná od jejího vzniku, i když původně nebyla v našich končinách omezena hmotnost modelu, což se v průběhu let změnilo.

Pravidla pro kategorii P30 jsou zveřejněna ve Sportovním řádu České republiky pro letecké modeláře, k nalezení na stránkách Klubu Leteckých Modelářů ČR, http://svazmodelaru.cz/klem/

Dle současných pravidel je model kategorie P30 definován takto: rozpětí křídla nejvíce: 760 mm celková délka včetně vrtule, povolena pouze plastová vrtule o průměru 240 mm (nesklopná), hmotnost namazaného gumového svazku nejvíce 10 gramů a minimální hmotnost modelu bez gumového svazku 50 gramů. Soutěží se na pět platných letů. Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut. Na některých soutěžích se na kola nelétá, pořadatel vyhlásí začátek a konec soutěže. Maximální trvání každého platného letu je 100 sekund. V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může sportovní komise změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

Méně známými ustanoveními Sportovního řádu, jsou články o počtu modelů a o tom co je zakázáno. V případě počtu modelů kategorie P30 je přípustné mít k soutěži přihlášeny maximálně 3 modely, obdobně jako u kategorií A3 a CO2. A v případě toho, co je zakázáno, tak u kategorie P30, ale i ostatních volných, je třeba upozornit na to, že je zakázáno používat hořící doutnáky neuzavřené do ochranné trubky, nebo podobného zařízení, které je uzavírá a uhasí.

A jak vlastně kategorie P30 přišla do našich končin? V úvodu je třeba podotknout, že kategorie P30 spatřila světlo světa za mořem v USA, jedním z otců byl John Oldekamp. Ale o tom si přečtete někdy příště.

I přes železnou oponu modeláři měli kontakty na zahraniční kolegy a i přesto, že tenkrát nebyly sociální sítě, internet a jiné vymoženosti dnešní doby, tak myšlenka a idea nové a zajímavé kategorie volných modelů se objevila i u nás. První zmínka o kategorii P30 je k nalezení na stránkách Modeláře a to prosincového čísla z roku 1978. Článek uváděl tento text:


P-30

je nová kategorie malých „gumáčků“, která se šíří do světa z USA.

Pravidla nejsou přísná: je omezeno rozpětí a délka modelu – nesmí přesáhnout 30 palců
(= 762 mm), hmotnost gumového svazku nesmí být větší než 10 g. Vrtule musí být plastiková o průměru 9 palců (z našich výrobků zhruba odpovídá nová vrtule IGRA o průměru 240 mm).

Více než dvouleté zkušenosti ukazují, že P-30 jsou snad již ty pravé modely pro mládež –  nejsou tak náročné jako modely kategorie Cou­pe d’Hiver (B1), dokáže je postavit každý, kdo zvládl stavbu alespoň dvou jednoduchých mo­delů ze stavebnic.

LS


… Pokračování seriálu a možná mnoho dalšího příště.

VaPe