POZOR DŮLEŽITÉ! LETIŠTĚ KLADNO!

Ahoj všem,

jak již asi víte došlo ke změně provozovatele letiště Kladno. Další info si můžete přečíst níže, což je článek převzatý ze stránek SAM 95 Bohemia. Pro nás to znamená, že se změnili podmínky pro létání s volnými modely. Ke vstupu na plochu je nezbytné povolení od provozovatele v souladu s podmínkami, které stanovil. Pro členy klubu LMK 215 Kladno bude povolení vyřizovat předseda klubu.

VaPe


Dobrý den,

dnes jsem měl jednání s panem Šlajchrtem, provozovatelem letiště Kladno.  Velmi přátelsky jsme si popovídali a dohodli se na pravidlech, za kterých budeme moci využívat spodní plochu letiště. Na úvod jsem byl ubezpečen, že nový provozovatel letiště  nemá nic proti tomu, aby jsme na spodní ploše letiště létali. Naopak, je dobře když tam budeme a částečně tak budeme plnit úlohu strážce dohodnutých pravidel. 

Pravidla jsou následující. Každý modelář, který bude chtít na spodní ploše létat musí mít povolení od provozovatele letiště. Povolení buď získá od svého klubu – SAM 95, LMK KŽ… Případně když nestihne klubovou registraci, tak je možné zažádat o povolení ke vstupu přímo provozovatele letiště. Povolení – kartičku bude vydávat pouze provozovatel letiště na základě žádosti, kdy je potřeba uvést celé jméno a rok narození. U nezletilých je potřeba jméno a narození doprovázející osoby. Povolení bude mít platnost jeden rok a stojí 100 Kč. Při převzetí povolení žadatel zároveň podepíše, že se seznámil s provozním řádem letiště Kladno. Ten je ke stažení na stránkách letiště  nebo přímo zde

Pravidla pohybu a létání na letišti zůstávají stejná. Pohyb automobilů pouze po stranách letiště, parkování pouze na bočních krajích VPD. Využívat pokud možno vzdálenou stranu VPD. Létat s modely tak, aby v žádném případě nedošlo ke sblížení letadla a modelu. V případě porušení těchto pravidel bude povolení jednotlivci odebráno, případné ohrožení letového provozu řešeno správní cestou. 

Za členy klubů SAM 95 a LMK KŽ, kteři budou chtít povolení ke vstupu na plochu letiště  budu žádat společně já.  Tedy kdo chcete povolení ke vstupu na letiště pro rok 2019, napište mi SMS  na můj telefon 724 672 329 s celým jménem a datem narození. Já to následně přepíši do tabulky a příští týden ve středu 20. 3. ráno to odešlu provozovateli letiště. Kartičky budu mít již na soutěži házedel a Sluka Cupu  24.3. 2019 kde vám je předám, vyberu od vás 100 Kč a podepíšete mi seznámení s provozním řádem letiště Kladno. Upozorňuji členy SAM 95 a LMK KŽ, že bez tohoto povolení nebude  možno trénovat ani soutěžit na ploše letiště Kladno. 

Děkuji za pozornost a pište mi SMS co nejdříve, nenechávejte to na poslední chvíli.  V případě dotazů volejte stejné číslo jako SMS. 

JIŘÍ HRUŠKA, prezident SAM 95 Bohemia