Pozvánka, soutěž Čabárna

Ahoj

kolegové lodní modeláři Všechny vás zvu na další ročník soutěže lodních modelů ve vodním Parku Čabárna v neděli 14. 6. 2015. Pokud jsem z někým z Vás mluvil, a říkal jste že nemůžete přijet, omlouvám se, považujte pozvánku za bezpředmětnou.

Naopak pokud máte ve svém okolí lodního modeláře o kterém nevím, předejte mu pozvánku. Předběžné přihlášky uvítám do pátku 12. 6. 2015. Formulář přihlášky neposílám, stačí mi stručné základní údaje, jméno, odkud jste příp. klub, kategorie lodě (lodí) jméno lodě se kterou budete soutěžit, u mládeže poznámka, že se jedná o žáka, juniora. Prosím poslat jako stručnou odpověď na  e-mail.

Přihlášky jsou pochopitelně možné v 8-9 hodin na místě, ale předběžná přihláška poslouží pořadateli soutěže, obsluze stánku s občerstvením, atd. Předem děkuji!

Miloslav Modr LMK 215 Kladno mobil 603 318 524

Soutěž modelů lodí 2015

Pohár města Kladna modelů lodí

Propozice a organizace

 

Úvod

 

Modelářský klub č. 215 Kladno pořádá v neděli 14 .června 2015 čtvrtý ročník soutěže modelů lodí. Soutěž je zaměřena na přesnost ovládání lodě a rychlost plavby, na trase vytyčené podle možností vodní plochy, tedy nikoliv podle pravidel Navigy. Rovněž kategorie lodí neodpovídají pravidlům Navigy.

Součástí soutěže bude soutěž „Poháru modelů hasičských lodí“. I v letošním roce se soutěž koná na rybníce ve Vodním parku Čabárna. Vodní park Čabárna najdete vpravo od silnice z Kladna-Švermova do Brandýska.

Charakteristika

1. Soutěžní trať

Soutěžní trať je vyznačena bójkami, terči pro modely hasičských lodí, přistávacím dokem atd . Soutěžní tratě budou před zahájením soutěže soutěžícím přístupny v popisu i grafickém znázornění. Start všech kategorií bude z doku, cíl také v doku couváním. Výjimka bude u plachetnic. Ty budou mít hromadný start před molem a cíl v doku, ale ne couváním.

Také žáci do doku necouvají.

Soutěž bude dvoukolová, první plavby ve směru chodu hodinových ručiček druhé kolo v opačném směru.

2. Kolíčkový systém

Každý kdo bude chtít zapnout vysílač, musí mít na anténě připnutý kolíček s příslušným kanálem z kolíčkové tabule. Pokud kolíček na tabuli není nesmí vysílač zapnout!

Toto opatření neplatí pro RC soupravy v pásmu 2,4 GHz.

3. Hodnocení

Hodnocení spočívá v součtu časů a penalizací obou kol. Všichni soutěžící v dané kategorii absolvují nejprve první plavby a po jejich ukončení druhé plavby. Časový limit pro plavbu není stanoven, pomalejší plavidlo ale musí uvolnit včas trasu a umožnit předjetí. Rychlejší plavidlo míjí předjížděné pravým bokem.

Trestné minuty:

D – dotyk branky, bójky a pod. 1 dotyk = 1 trestná minuta

T – minuté terčíky                   1 minutý terčík = 3 trestné minuty

M- minuté překážky                 1 minutá překážka = 3 trestných minuty

Penalizaci se lze vyhnout jedním pokusem o napravení chyby.

Protest proti rozhodnutí rozhodčího lze podat u ředitele soutěže do ukončení plavby následujícího soutěžícího, po složení kauce 200,- Kč. Ta v případě zamítnutí protestu nebude vrácena. V případě kladného vyřízení protestu bude soutěžící plavbu opakovat po skončení plaveb v dané kategorii.

Hasičské lodě budou navíc bodovány podle pravidel Poháru modelů hasičských lodí 2013. Dosažené body budou započítány do celkového součtu bodů poháru. Celkové vyhodnocení Poháru modelů hasičských lodí bude provedeno po skončení poslední soutěže v roce 2015

Kategorie

1. Modely lodí

Lodní modely budou bez ohledu na jejich délku a stupeň maketového provedení rozděleny do následujících kategorií.

a) soutěž modelů hasičských lodí, součást seriálu 2015

b) rychlé a hlídkové čluny, jachty a válečné lodě, samostatně plující remorkéry, hasičské lodě bez plnění hasičských úkolů.

c) osobní , nákladní a rybářské lodě

d) plachetnice

e) lodě s parním pohonem

Do soutěže nebudou připuštěny modely poháněné spalovacími motory.

 2. Soutěžící

Pokud budou přihlášeni alespoň tři žáci bude vyhlášena kategorie žáků. Pořadí startu bude určeno na základě pořadí podané přihlášky, s přihlédnutím k frekvencím

vysílaček.

Organizační zabezpečení

Ředitelem soutěže je Miloslav Modr, hlavním rozhodčím Ladislav Douša.  Stanoviště soutěžících při řízení modelu je pouze na molu a schodech vedoucích k molu.

Stanoviště ředitele a hlavního rozhodčího soutěže je vedle schodů vedoucích k molu. Modeláři mohou podat přihlášku v elektronické podobě – poslat na e-mail: milamodr@seznam.cz

Telefonicky se lze přihlásit na mobil 603 318 524 s tím, že písemná přihláška bude vyplněna na místě a do 9 hodin předána řediteli soutěže. Přihlášení na místě je možné.

Program soutěže

8,00 – 9,00 –   Registrace soutěžících

9,00           –   Kategorie a – soutěž modelů hasičských lodí

11,00         –   b) – rychlé a hlídkové čluny, jachty a válečné lodě, samostatně plující remorkéry, hasičské lodě bez plnění hasičských úkolů

13,00         – Kategorie c) – osobní , nákladní a rybářské lodě

14,00         – Kategorie d) – plachetnice

14,30         – Kategorie e) – lodě s parním pohonem

15,00         – Vyhlášení výsledků

Uvedené časy jsou informativní. Program soutěže se může měnit podle obsazení kategorií. Pořadí kategorií – především plachetnice může být změněno v závislosti na počasí.

Doplňkové informace

Parkování:

Osobní motorová vozidla soutěžících budou parkovat takto: Bude zajištěn dostatek parkovacích míst na parkovišti vodního parku. Pokud bude parkoviště plné, bude zajištěno další místo pro parkování na západní straně rybníka.

Soutěžící musí uposlechnout pokyny pořadatelů!

Stravování:

Po celou dobu soutěže bude otevřen stánek s občerstvením a nápoji přímo u rybníka.

 

Ředitel soutěže

Miloslav Modr

Mobil: 603 318 524

milamodr@seznam.cz