Přehled úspěchů volných modelářů LMK Kladno v sezoně 2018

1. ECG – EURO CHALLENGE F1G Coupe d´Hiver 2017 -2018


Jedná se o mezinárodní soutěž evropských zemí  v kategorii F1G, probíhající od září 2017 do září 2018.  V této sezoně se zúčastnilo 18 soutěží celkem 96 účastníků. Naši členové se umístili takto:

6.-7.  Ing. Jaroslav DRNEC, 10 bodů

33. Miroslav ROHLENA, 3 body

44. Michal KOHUTIČ, 2 body

2. Český  pohár F1G, H a J


V letošní sezoně bylo uskutečněno 12 soutěží ČP , přičemž naši členové soutěžili v kategorii F1G. Zde z celkového počtu 24 účastníků se umístili:

7. Michal KOHUTIČ, 62,5 bodu

8. Miroslav  ROHLENA, 54,5 bodu

10. Ing. Jaroslav DRNEC, 40 bodů

3. Pražská  liga


Na letišti Panenský Týnec se letos odlétal již XXX. Ročník této soutěže .

Liga se létá na 5 kol, z nichž se do konečného pořadí započítávají 3 nejlepší výsledky. 6. kolo se létá jako Veřejná soutěž a do celkových výsledků ze nezapočítává. Naši zástupci se umístili následovně:

Kategorie P 30:     

12. Miloslav MODR, 32 bodů

18. Jan VRBA, 8 bodů

Celkem 20 soutěžících.

Kategorie F1G:

5.  Miroslav ROHLENA, 54 bodů

14. Michal KOHUTIČ, 14 bodů

Celkem 16 soutěžících.

4. Terezínská liga


Terezínská liga má 4 kola, z nichž se pro konečný výsledek počítají 3 nejlepší výsledky. Létá se rovněž na Panenském Týnci. Naši zástupci se umístili následovně:

Kategorie P 30:  

6.  Karel VOLDŘICH, 20 bodů

7. Miloslav MODR, 18 bodů

11. Ing. Jaroslav DRNEC, 10 bodů

14. Jan VRBA, 4 body

Kategorie F1G:  

3.  Miroslav ROHLENA, 34,5 bodu

4. Ing.  Jaroslav DRNEC, 28 bodů

7. Michal KOHUTIČ, 24 bodů

Kategorie BV 2 hist.

2.  Ing. Jaroslav DRNEC, 26 bodů

V uvedeném přehledu jsou uvedeny výsledky z nejdůležitějších akcí v roce. Kromě  těchto se ještě létala řada veřejných soutěží  méně významného charakteru

V Úhonicích 22. 11. 2018

Zpracoval: Ing. Jaroslav DRNEC