Propozice KP mládeže

PROPOZICE

krajského přeboru mládeže STŘEDOČESKÉHO kraje


Vyhlašovatel:  SMČR

POŘADATEL: LMK 215 kladno

ČÍSLO SOUTĚŽE: 62

DATUM KONÁNÍ: 19. 3. 2016

MÍSTO KONÁNÍ: Letiště Panenský Týnec

KATEGORIE: F1A, F1H, A3, H, P30

ŘEDITEL SOUTĚŽE: Miloslav Modr

ČASOVÝ ROZVRH: – sobota – 19.3.2016

8,30 – 9,00 – prezentace,zahájení soutěže

9,00 – 14,00  – soutěžní starty

14,00 -15,00  – rozlet

15,00 -15,30 – ukončení K. P.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu.

PŘÍSTUP: člen SMČR – platná licence – bude kontrolováno

POSTUPOVÝ KLÍČ NA MČR: F1A – 500 sec nebo 55,5% vypsaného součtu max.    v 5 kolech

F1H – 310 sec

A3 – 180 sec

P30 – 300 sec

H – mladší žáci 170 sec

H – starší žáci 200 sec

H – junioři 220 sec

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ: na místě. Budu rád, když předem – nejlépe do středy 16.3 napíšete kolik žáků a juniorů a v jakých kategoriích bude soutěžit

STARTOVNÉ: 30 Kč – za jednoho soutěžícího

KONTAKT: Miloslav Modr, e-mail: milamodr@seznam.cz, tel: 603 318 524

ČASOMĚŘIČI: Žádáme vedoucí modelářských klubů, aby v rámci svých možností zajistili alespoň jednoho časoměřiče za klub.

Zákaz jízdy motorových vozidel po ranveji letiště, parkovat pouze na obvyklém  parkovišti – východní stojánka !

Hodně úspěšných letů přejí organizátoři z klubu LMK 215 Kladno.

PRAVIDLA O VYUŽÍVÁNÍ LETIŠTĚ PANENSKÝ TÝNEC PŘI SOUTĚŽI BĚHEM K. P.

  1. AEROKLUBEM JE URČEN PRO NAŠI ČINNOST PROSTOR – VÝCHODNÍ STOJÁNKA!
  2. PŘÍJEZD PO OBSLUŽNÉ KOMUNIKACI PŘÍPADNĚ PO STŘEDNÍ ASFALTOVÉ PLOŠE!
  3. PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ JENOM  NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH!
  4. POHYB A POJEZD PO RANVEJI, KTERÁ KONČÍ AŽ U TRAVNATÉ PLOCHY, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!
  5. POHYB OSOB A VOZIDEL MUSÍ PROBÍHÁT TAK, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ LETECKÉHO PROVOZU! POHYB V OSE RANVEJE V DÉLCE 500 METRŮ PŘED JE OMEZEN S OHLEDEM NA PŘÍSTÁVÁNÍ LETADEL! 

POZOR !  ZA NEDODRŽENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NÁM HROZÍ VYKÁZÁNÍ Z LETIŠTĚ

Upozornění: KP mládeže Středočeského kraje probíhá současně se soutěží PI ligy- 2. kolo.