Schůze klubu

Po dlouhé době se konečně uskuteční schůze klubu v Labyrintu

úterý, 1.června 2021 od 18,00 hod.
 
POZOR! Tentokrát nebudeme v hlavní budově , ale ve vedlejší (kde bývají modelářské kroužky ). Šipky Vás navedou.