Školení rozhodčích a časoměřičů

V sobotu 16. března 2024 jsme v silné sestavě vyrazili na školení rozhodčích a časoměřičů k modelářskému klubu 418 Litoměřice, který jej pořádal ve spolupráci s Technickým klubem mládeže a Institutem technického vzdělávání Litoměřice.

Školení se ujal Ing. Petr Cejnar, který s námi probral následující témata:

  • Organizace soutěží
  • Funkcionáři soutěží, práva a povinnosti.
  • Letecko modelářské sportovní podniky.
  • Bezpečnostní pravidla.
  • Zkušenosti ze soutěží.
  • Diskuze k jednotlivým tématům.

V rámci diskuse jsme probrali i další věci ve vztahu k organizaci a průběhu modelářských soutěží. Co asi bylo nejdůležitější, že je nutné dodržování Sportovního řádu Leteckých modelářů 2024 nejenom při samotné soutěži, ale i při její organizaci, tož platí nejenom pro pořadatele, ale i soutěžící.

VaPe