Školení rozhodčích pro volné modely

Jako každoročně je z úrovně Klubu Leteckých Modelářů ČR organizováno školení rozhodčích, které má za cíl seznámit přítomné se Sportovním řádem Leteckých modelářů a Sportovním řádem FAI. Tentokrát se organizace ujal náš klub a školení proběhlo v Labyrintu – Středisko volného času, vzdělávání a aktivit v Kladně. Lektorem školení byl Václav Jiránek, který přítomné seznámil se sportovními řády pro volné modely, to zahrnovalo jak obecnou část stanovenou sportovními řády, tak i část stavební pro jednotlivé kategorie.

V průběhu školení byli účastníci seznámeni se vším důležitým, ale byl položen i důraz na málo známá fakta daná sportovním řádem, jako například:

  • bezpečnostní pravidla týkající se použití ochranné trubky/trubičky u doutnáků, které není mezi modeláři známé …,
  • organizace soutěží, přerušení soutěže,diskvalifikace soutěžícího,
  • označování modelů, 

Všechny znaky sportovní licence musí být vysoké nejméně 25 mm a na každém modelu musí být alespoň jednou. Pro kategorii házedel (H) a kategorii vystřelovadel (V) musí být znaky sportovní licence vysoké nejméně 15 mm. Doporučuje se umístění na horním povrchu křídla. Na každé oddělitelné části modelu musí být identifikační kód modelu, kterým může být číslo sportovní licence, barevné značení, pořadová čísla, písmena a podobně. Znaky identifikačního kódu musí být vysoké nejméně 10 mm, zřetelně viditelné a na volně přístupném místě modelu.

  • dodržování stavebních pravidel týkajích se rozměru a váhy modelů, váhy gumového svazku apod.,

Má pořadatel dělat přejímků modelů. Jak řešit kontrolu modelů, zda je v souladu s pravidly?

  • práva a povinnosti pořadatelů soutěží, jury, časoměřičů, rozhodčích, ale i soutěžících.

Školení probíhalo v přátelské atmosféře a zůčastnili se jej zejména členové LMK 215 Kladno, LMK Kamenné Žehrovice, 85. MK Slaný a Modelklub Mnichovo Hradiště. V průběhu školení kromě otázek týkajích se pravidel v diskuzi zazněli i otázky, které by bylo dobré řešit diskuzí a vyjasnit pohled na ně. Například:

  • otázky stavby modelu soutěžícím, vzhledem k rozmachu kupovaných modelů va kategorií FAI, použití modelů,

Je správné, že si soutěžící nestaví model? Dědeček ho postaví a on jen vypustí? Jak to kontrolovat? Opravdu to tak chceme? Nechceme spíše vychovávat k samostatnosti, schopnosti něco postavit a samozřejmě i zručnosti? Co s tím?

  • otázky nástupu složité mechanizace u modelů a kategorií, provozované zejména v žákovských a juniorských kategoriích,

Je žádoucí mít HI-TECH modely, kde se vše nastaví? Nebo chceme modely, které budou dostupné všem a ne jen těm bohatým? Nestačilo by u některých kategorií jen použití determalizátoru a třeba krouživého háčku? Návrat k opravdovým kořenům modelářství? 

  • otázka krajských přeborů u žáků k MČR,

Proč mít v žákovských a juniorských kategoriích krajská kola? Mají obdobné podmínky senioři? Kontroluje se u seniorů, zda skutečně nalétali požadovaný nominační limit na MČR? Je systém krajských kol v dnešní době motivační pro mládež, nebo je to jen z nouze cnost? Dotace a podpora KLeM MČR volných modelů?

A mnoho dalšího … Takže velké díky Václavu Jiránkovi a taktéž i účastníkům.

Jen pro info, pravidla jsou k nalezení na stránkách KLeM, nebo po klinutí na odkaz Sportovní řád Leteckých modelářů 2019CIAM FAI obecná část (ABR)2015 a CIAM FAI volné modely 2016.

Sepsal, zaznamenal a doplnil poznámkami Valtera P.


P.S. 

Pokud by někdo chtěl napsat svůj pohled na výše nastíněné otázky či jiné problémy, které pálí volné modeláře, může klidně napsat …