Výroční schůze klubu

Vážený kolegové,

Výroční schůze LMK 215. Kladno  se koná v sobotu 21. listopadu 2015 od 10 hodin v budově LABYRINT – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1.patro.

Program:

  1. Rekapitulace sportovní činnosti LMK Kladno v roce 2015 Modr, Ing. J. Drnec, Šťastný
  2. Hospodaření klubu za r. 2015 – pokladník klubu J. Modrová
  3. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2016 Modr, V. Šťastný
  4. Činnost lodních modelářů – M. Modr
  5. Diskuse

V rámci výroční schůze budou vybírány členské příspěvky na r. 2016.  Výše členských příspěvků – výdělečně činní 200 Kč, důchodci 100 Kč, žáci kteří nejsou členy kroužků 50 Kč na rok.

Zájemci o předplatné časopisu Volný let mohou uhradit předplatné na r. 2016. To se pro příští rok zvyšuje o 10 Kč na jedno číslo , tedy 70 Kč/číslo a za celý rok je to 350 Kč bez poštovného.

Pokud se někdo nebude moci ze závažných důvodů dostavit, nechť svoji  neúčast omluví u předsedy klubu. Rovněž je možné se s předsedou klubu domluvit na zaplacení členských příspěvků na pravidelné schůzi 1. prosince 2015, nebo individuálně do stejného data, po předchozí telefonické domluvě.

Miloslav Modr