Výroční schůze LMK 215. Kladno

se koná v sobotu 5. listopadu 2022  od 10 hodin v budově LABYRINTu – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1.patro.

Schůze první úterý v listopadu – to je 1.11.2022  odpadá !!

Program :

 1. Zpráva předsedy o činnosti klubu v r. 2022.   –  M. Modr
 2. Hospodaření klubu za r. 2022  – pokladník klubu J. Modrová
 3. Korespondenční  soutěž a RC modely – Josef  Kubeš
 4. Výsledky členů klubu ve volném letu, ČP  – Ing. Jaroslav Drnec
 5. Výsledky v U modelech a maketách – V. Šťastný
 6. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2023 + MČR ve volných modelech  –  M. Modr
 7. Činnost lodních modelářů  – M. Modr

Diskuse

Občerstvení zdarma (párek , hořčice, chléb)

V rámci  výroční schůze budou vybírány členské příspěvky pro SMČR  na r. 2023, a to v následující výši :

 • mládež do 18 let – 100 Kč
 • ostatní nad 18 let – 200 Kč

 a klubové příspěvky :

 • výdělečně činní  200 Kč
 • důchodci  100 Kč

Pokud  se  někdo  nebude  moci  ze  závažných  důvodů  dostavit, nechť svoji  neúčast omluví u předsedy klubu. Rovněž je možné se s předsedou klubu domluvit na zaplacení členských příspěvků na pravidelné schůzi v úterý 6. prosince 2022 nebo individuálně po předchozí telefonické domluvě.

                                                 .                                                *** Přeji hezký den ***

                                                                                                        Miloslav  Modr

                                                                                            Alešova 1108, 272 01 Kladno 2      

                                                                                                      mobil 603 318 524

                                                                                             e-mail milamodr@seznam.cz