Výroční schůze LMK 215 Kladno

se koná v sobotu 25. listopadu 2023 od 10 hodin v budově LABYRINTu – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1.patro.

Program:

1. Zpráva předsedy o činnosti klubu v r. 2023. – M. Modr

2. Hospodaření klubu za r. 2023 – pokladník klubu J. Modrová

3. Korespondenční soutěž a RC modely – Josef Kubeš

4. Výsledky členů klubu ve volném letu, ČP – Ing. Jaroslav Drnec

5. Výsledky v U modelech a maketách – V. Šťastný

6. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2024 – M. Modr,

7. Činnost lodních modelářů – M. Modr

8. Diskuse

Občerstvení zdarma (párek, hořčice, chléb)

V rámci výroční schůze budou vybírány členské příspěvky pro SMČR na r. 2024, a to v následující výši:

– mládež do 18 let – 100 Kč

– ostatní nad 18 let – 200 Kč

a klubové příspěvky:

– výdělečně činní 200 Kč

– důchodci 100 Kč

Pokud se někdo nebude moci ze závažných důvodů dostavit, nechť svoji neúčast omluví u předsedy klubu. Rovněž je možné se s předsedou klubu domluvit na zaplacení členských příspěvků na pravidelné schůzi v úterý 5. prosince 2023 nebo individuálně po předchozí telefonické domluvě.

Miloslav Modr