Výroční schůze LMK 215 Kladno

 

Vážený příteli,

Výroční schůze LMK 215 Kladno se koná, v sobotu 4. listopadu 2017 od 10 hodin v budově LABYRINTu – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1. patro.

 

Program:

1. Zpráva předsedy o činnosti klubu v r. 2017.   – Modr

2. Hospodaření klubu za r. 2017 – pokladník klubu J. Modrová

3. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2018  Modr,

4. Činnost lodních modelářů –   Modr

5. Výstava modelů 2018 –  Modr

6. Diskuse

 Občerstvení zdarma (párek, hořčice, chléb)

 

V rámci výroční schůze budou vybírány členské příspěvky na r. 2018.

Výše členských příspěvků – výdělečně činní 200 Kč, důchodci 100 Kč, žáci, kteří nejsou členy kroužků 50 Kč na rok.

Zájemci o předplatné časopisu Volný let mohou uhradit předplatné na r. 2018, což je při 5 číslech po 70 Kč celkem 350 Kč .

 

Pokud  se  někdo  nebude  moci  ze  závažných  důvodů  dostavit, nechť svoji neúčast omluví u předsedy klubu. Rovněž je možné se s předsedou klubu domluvit na zaplacení členských příspěvků na pravidelné schůzi 5. prosince 2017, nebo individuálně po předchozí telefonické domluvě.

 

 *** Přeji hezký den ***

Miloslav  Modr

Alešova 1108, 272 01 Kladno 2      

mobil 603 318 524

email: milamodr@seznam.cz


Pozvánka ve formátu pdf: Výroční_členská_schůze_2017_pozvánka