Zlaté C pro Mirka

Ze zápisu schůze předsednictva KLeM ČR, konané dne 28. ledna 2017 v Praze, jsme se dozvěděli, že byl odsouhlasen odznak Zlaté „C“ pro Mirka Rohlenu.

BLAHOPŘEJEME 🙂

LMK 215 Kladno