Zrušení soutěží LMK 215 Kladno

V návaznosti na vyhlášený Nouzový stav a karanténu v celé České republice ruší LMK 215 Kladno tyto soutěže: 
 
v neděli 22. 3. 2020 soutěž č. 816 ARC A2 Sluka Cup 1. kolo Kladno- Velká Dobrá
 
v sobotu 28. 3. 2020 soutěž č. 52 F1G, F1H, A3, P30, H, KPM Středočeského kraje, Panenský Týnec 
 
O konání soutěže č. 819  Memoriál Franty Švarce – volné historické modely v neděli 5. 4. 2020 rozhodneme později.
Pokud dojde ke zrušení omezení daných Nouzovým stavem a vegetace s okolí letišť ještě dovolí konání soutěží budete o náhradním termínu konání soutěží včas informováni.
 
Miloslav Modr