Modelářská výstava Kamenné Žehrovice

Ve dnech 22.-24.10. 2021 pořádal SAM 95 Bohemia výstavu ke 100 letům od narození zakladatele a dlouholetého předsedy klubu Radoslava Čížka.

Výstava nesla název Radoslav Čížek 100 Let.

Potěšitelné je, že na výstavě se podíleli i členové klubu, asi nejvíce modelů zapůjčil Jarda Drnec.

Fotil Jan Vrba

Fotil Michal Kohutič