Výroční schůze LMK 215 Kladno

se koná v sobotu 6. listopadu 2021 od 10 hodin v budově LABYRINTu – středisko volného času, vzdělávání a služeb, Arbesova ulice 1187, Kladno – pravá budova, 1.patro.

Program:
1. Zpráva předsedy o činnosti klubu v r. 2021 – M. Modr
2. Hospodaření klubu za r. 2021 – pokladník klubu J. Modrová
3. Výsledky členů klubu ve volném letu, ČP – Ing. Jaroslav Drnec
4. Výsledky členů klubu RC historické modely – Josef Kubeš
5. Výsledky v U modelech a maketách – V. Šťastný
6. Plán soutěží LMK Kladno na rok 2022 – M. Modr,
7. Činnost lodních modelářů – M. Modr
8. Diskuse

V rámci výroční schůze budou vybírány členské příspěvky na r. 2022.

Výše členských příspěvků na rok 2022:
Známka SMČR + Klubové příspěvky
Senioři 200,- Kč + 200,- Kč
Důchodci 200,- Kč + 100,- Kč
Mládež do 18 let 100,- Kč + 0,- Kč

Zaplacení členských příspěvků je možné na adrese předsedy klubu, po předchozí domluvě. Je možné zaplatit i za několik členů hromadně. Členové klubu s bydlištěm mimo Kladno, můžou po dohodě poslat příspěvky na účet, číslo jim pošlu.

Členské příspěvky prosím uhradit do konce listopadu 2021.

Miloslav Modr