P30 modely v letech 1981 – 1984

V návaznosti na publikovaný článek o modelech Ťuhýk a Stehlík pokračujeme pohledem do historie kategorie P30 v Československu. Nejprve se ovšem vrátím k modelu, který v ruce drží Ing. Milan Pařík, viz článek Modely s gumovým pohonem ŤUHÝK a STEHLÍK. Jak mě upozornil Honza Vodička, jedná se o model Teachers Pet od Johna O´Donella, publikován byl v časopise Aeromodeller v srpnu 1978. Plánek modelu je k nalezení na Outerzone.

Teachers Pet (oz2210) by John O'Donnell from Aeromodeller 1978 - pic 003.jpg

Plánek: Teachers Pet.

V roce 1981, Modelář č. 5, byla ve sloupku Příznivcům volného letu, který redigoval Jiří Kalina, publikována informace o pravidlech pro kategorie CO2 a P30. A také konstatování, že o kategorii P30 je značný zájem a mohla by doznat větší obliby než kategorie B1, dnes F1G, kde není až takovým problémem postavit model, ale spíš hlavice pro vrtuli a samotná vrtule. Zajímavý je návrh pravidel kategorie, byť v podstatě odpovídá dnešním pravidlům s tím rozdílem, že není omezena váha modelu a maximum bylo 120 s.

Nelze říct, že by se nekonali soutěže P30, důkazem toho je soutěž konaná dne 4. dubna v Žatci. Vítězem se stal Ing. Jan Krajc, výkonem 420 s.

V roce 1982 byl publikován snímek modelu P30 Ing. Vlastimila Popeláře na obálce časopisu Modelář č. 2.

V tom samém čísle, ve sloupku Příznivcům volného letu byla publikována informace, že návrh pravidel pro kategorii P30 byl přijat.

A jaká tedy vlastně byla pravidla? Rozpětí a délka modelu 760mm, vrtule plastová o průměru 240 mm (nesklopná), hmotnost namazaného gumového svazku nejvíce 10 g. Plocha, hmotnost ani plošné zatížení není omezeno. Hodnotí se součet pěti startů s maximem 120 s, limity výkonnostních tříd budou totožné s limity pro kategorie A1 a B1. 

V roce 1984 byl publikován snímek modelu P30 Ing. Jana krajce na obálce časopisu Modelář č. 9.

Pohledem do rubriky Sportovní neděle je vidět, že se soutěží moc nelétalo. Ani tak asi nebyl problém postavit model, ale spíš sehnat gumu. Jak píše Jiří Kalina v Modeláři 1982, čísle 10.

Naprostý nedostatek gumy vhodné pro pohon modelů se projevuje stále výrazněji. V kroužcích nemohou děti stavět jednoduché modely s vrtulí, na něž se všichni adepti leteckého modelářství po zvládnutí základních znalosti při stavbě kluzáků těšívali. Vyspělejší modeláři mají nepoužité nově postavené modely kategorií P 30 a B1, odpočívají i zcela nové „Wakefieldy“ kategorie F1B. Nechceme-li, aby tato nejklasičtější kategorie leteckého modelářství u nás zcela zanikla – a jména František Dvořák či Josef Klíma nás k tomu zavazují – je nanejvýš nutné co nejrychleji gumu pro modeláře opatřit, třeba i za cenu snížení dovozu jiných modelářských potřeb. Nemusela by to být ani guma Pirelli, s jejímž dovozem jsou stále větší problémy – stačila by i méně, výkonná bílá guma skotské výroby, Jež je mnohem levnější a hodí se výborně i k vázání nosných ploch na modely.

Snad jediným plánkem publikovaným v tomto období, byl v Modeláři 1984, číslo 11, model Čenda od Jiřího Kaliny. Sice to není ryze model kategorie P30, ale jak píše autor průměrný letový výkon modelu je za hranicí 60 sekund, takže se s modelem lze zúčastnit i soutěží v kategoriích P-30 a B1, jejichž stavebním předpisům odpovídá včetně předepsaného průřezu trupu (pro kategorii B1) – pochopitelně při dodržení povolené hmotnosti gumového svazku 10 gramů. Pro soutěžní létání lze vyjmout podvozek, který jinak umožňuje efektní starty modelu z kousku rovné plochy a chrání i jeho potah při přistání v terénu.


Sportovní model poháněný gumovým svazkem Čenda

Konstrukce: Jiří KALINA

Čenda je určen pro mírně pokročilé modeláře, kteří mají již základní zkušenosti se stavbou leteckých modelů. Prototyp modelu jsem navrhl před třemi roky. Snažil jsem se o co největší úsporu balsy, takže jsem použil hlavně tuzemské borové lišty. Bedničkovitý tvar poměrně vysokého trupu jsem zvolil záměrně po zkušenostech s předchozími sportovními modely na gumový pohon. V trupu je tudíž dostatek prostoru pro ukotvení podvozku, vložení i vytáčení svazku, zanedbatelné nejsou ani jeho stabilizační vlastnosti. Prototyp, tehdy ještě pojmenovaný Kos, mne nezklamal. Nejen mne, protože i přes nedostatek gumy si ode mne vyžádalo před časem několik modelářů kopii výkresu.

V loňském roce se dlouho očekávaná guma objevila v modelářských prodejnách, kde jsou k mání i plastiková žebra Modela pro model kategorie A3 Favorit. Ta jsem  – spolu s vrtulovým kompletem Igra s plastikovou vrtulí o průměru 240 mm — použil pro přestavbu modelu do další verze, nazvané již Čenda.

Všechny lišty konstrukce modelu jsou opět tuzemské, takže spotřeba balsy je prakticky zanedbatelná; stačí pár odřezků na zhotovení hlavice, ukončení ploch a nutné výplně trupu a nosných ploch. Přes použití tuzemského materiálu na vodorovnou i svislou ocasní plochu bylo nutné dovážit model vpředu pouze třemi gramy zátěže. Letová hmotnost modelu činí 115 gramů včetně desetigramového svazku gumy, takže i plošné zatížení 11 g/dmje vyhovující.

Letové zkoušky s novými nosnými plochami s plastikovými žebry proběhly v drsném zimním větrném počasí. Model Čenda však hned prvním letem předvedl, že jeho vynikající letová stabilita zůstala zachována. Průměrný letový výkon modelu je za hranicí 60 sekund, takže se s modelem lze zúčastnit i soutěží v kategoriích P-30 a B1, jejichž stavebním předpisům odpovídá včetně předepsaného průřezu trupu (pro kategorii B1) — pochopitelně při dodržení povolené hmotnosti gumového svazku 10 gramů. Pro soutěžní létání lze vyjmout podvozek, který jinak umožňuje efektní starty modelu z kousku rovné plochy a chrání i jeho potah při přistání v terénu.

Trup má bočnice z lišt o průřezu 3 x 3 mm, mezi něž jsou vlepeny překližkové přepážky a výztuhy z lišt. Kabina je z čiré plastikové fólie.

Křídlo je stavěno ze dvou polovin, které jsou po sestavení uprostřed slepený k sobě a spoj je vyztužen překližkovou spojkou.

Ocasní plochy. Vodorovná ocasní plocha je sestavena stejně jako křídlo. svislá ocasní plocha je sestavena z lišt 2 x 4 mm a balsových dílů. Prototyp modelu je potažen papírem Japan, použít lze i Mikalentu či hedvábný papír. Proti vlhkosti je celý povrch modelu impregnován čtyřmi nátěry silně zředěného čirého napínacího nitrolaku C 1106.

Hlavní materiál

Plastiková žebra Modela — Favorit pro křídlo a VOP — po 1 sadě
Komplet s plastikovou vrtulí Igra ø 240 — 1 ks
Guma 1 x 3 mm — 10 g; 1 x 1 mm — 1 m
Ocelový drát ø 1,2 — 0,5 m; ø 0,2 až 0,6 — 0,1 m
Plastiková kolečka ø 25 až 30 — 2 ks
Borové lišty 3 x 3 mm — 6 ks; 3 x 5 mm — 2 ks; 2 x 5 mm — 3 ks; 2 x 4 mm — 1 ks; 2 x 3 — 1 ks
Překližka tl. 1— 2 dm2
Lepidlo Kanagom — 1 tuba
Potahový papír — 1,5 archu
Bambusová štěpina — 1 ks
Plastiková fólie na kabinu — 2 dm2
Balsa tl. 1 mm — 3 dm2
Balsové odřezky tl. 3 — 2 dm2
Plastiková hadička (bužírka) — 0,1 m
Olovo — 10 g
Nitrolak čirý vypínací — 150 g
Nitroředidlo — 150 g
Mazání na gumu — lahvička


Stavební plánek modelu Čenda ve skutečné velikosti s úplným stavebním návodem (1 list formátu A1) vyjde pod číslem 111 v řadě plánků Modelář. pro případné zájemce u mě k dispozici.

VaPe