Volné historické modely, TIP #1

Čas od času se mi na email ozve kolega modelář a ptá se mě na nějaký ten tip na volný historický model. Častokrát vybírám z osvědčených modelů a nebo z modelů, které létají na soutěžích, nicméně mám v zásobě celou řadu modelů, které by stálo za to postavit a vyrazit s nimi na soutěž.

Ač se může zdát, že volné historické modely, jsou opomíjená kategorie, tak se soutěže létají. Možná bude někoho překvapení, ale dnešní historické modely vybavené RC aparaturou, kdysi létali jako volné. Nechci se rozhodně pouštět do polemiky, co je a co není historický model a co je a co není replika, nicméně je zcela evidentní, že volné historické modely postavené podle plánku, naplňují bezpochyby definici historického modelu.

Zásadní charakteristikou volného historického modelu je to, že model je v měřítku 1:1 podle původního výkresu (nebo jeho kopie), který byl prokazatelně vydán tiskem v odborném časopise, knize nebo v samostatné edici ve výše uvedené době, viz PRAVIDLA PRO STAVBU MODELŮ, spolku KHMM, obdobně kluby SAM 95 Bohemia a SAM 78. U volných historických modelů je obecně dovoleno doplnění determalizátoru (zpravidla ocasní plochy), někde použití ovládací klapky na směrovce bezmotorového modelu ovládané od vlečného a možnost zhotovit odnímací ocasní plochy, křídla, podvozek a dělená křídla, i když je původní model neměl. Pokud ovšem postavíte model tak, jak je na plánu, budete mít opravdový historický model bez žádných pochybností.

Ace (oz1344) by Bill Dean from Keil Kraft 1950 - model pic

Zcela zásadní pro výběr modelu je nejenom líbivost, či atraktivita, popřípadě zkušenosti od kolegů, ale zejména rok vzniku modelu. U tuzemských klubů a spolků jsou požadavky rozdílné a tak se může stát, že na plánovanou soutěž nebudete připuštěni, pokud budete mít model z nevyhovujícího roku. Vzhledem ke skutečnosti, že pravidla našich klubů, vyjma Mistrovství ČR, nejsou sesouladěna a tak je nutné se podívat na to, jaký datum vzniku/publikování plánku modelu je rozhodující.

  1. SAM 95 Bohemia, uznává za historický model takový, který vznikl do konce roku 1960, tj. do 31. 12. 1960.
  2. SAM 78, v soutěži mohou startovat modely, jejichž předlohy byly navrženy před rokem 1955.
  3. KHMM, vznik modelu:do 31.12.1950.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak pravidla pro Mistrovství České republiky historických modelů pro roky 2017 – 2020 udávají, že v soutěži mohou startovat modely, jejichž předlohy byly navrženy před rokem 1955.

Pravidly THE SOCIETY OF ANTIQUE MODELERS/SAM se nebudu zabývat, nicméně pravidla z ledna 2020 jsou pro zájemce k dispozici na odkazu Official Rule Book.

Naše soutěž volných historických modelů, kterou pořádáme 2 x ročně (jaro a podzim) připouští modely do roku 19620, stejně jako v pravidlech SAM 95 Bohemia.

Abych se vrátil k výběru modelu, rozhodně doporučuji modely vzniklé před rokem 1955, s těmi nebude žádný problém na naší soutěži, ani u SAM 95 Bohemia či SAM 78. U klubu KHMM není kategorie volných historických modelů až tak rozšířena, takže bych rok 1950 přešel.

Vzhledem k tomu, že jsem spíš gumičkář, zaměřím se nejprve na modely s gumovým pohonem a to zahraniční modely. Ale než se k tomu dostanu, je nutné se podívat na soutěžní pravidla. Vyjdu z pravidel klubu SAM 95 Bohemia, podle kterých létáme i naši soutěž.

V pravidlech je k modelům na gumu uvedeno:

HB – MODELY NA GUMU


Vzlet modelu pomocí gumového svazku stejného nebo slabšího jako u originálu. Délka a průřez není omezen. Použitá vrtule musí být stejného průměru, jako měl původní model. Je povoleno provést konverzi sklopné vrtule na pevnou, nikoliv naopak. Měření času modelu na gumu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let. Při letu pod 20 s má soutěžící nárok na opravný let, ten se již měří dle dosaženého času, to znamená i pod 20 s. Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

BV-1  

Modely s pevnou vrtulí s volnoběhem, pevným podvozkem. Letové maximum 90 s.

BV-2  

Modely se sklopnou vrtulí, podvozek pevný sklopný nebo bez podvozku. Letové maximum 120 s.

BV-3  

Modely s jednoduchým papírovým potahem křídla. Letové maximum 90 s.

BV – min

Modely maket s gumovým pohonem. Letové maximum 60 s, oprava pokusu do 20 s. Soutěžit je možné s jakýmkoliv modelem-maketou poháněnou gumovým svazkem, pokud plánek modelu byl vydán před rokem 1951. Maximální povolené rozpětí je 800 mm. Model musí dodržet konstrukční řešení dle původního plánku mimo následující výjimky:

  • je možné provést úpravu křídla a VOP, případně vzpěr z důvodu přepravy modelu;
  • model může být vybaven determalizátorem;
  • maximální průměr vrtule je 35% rozpětí, je povoleno použít plastovou vrtuli;
  • je možné změnit umístění zadního závěsu gumového svazku;
  • koncové oblouky křídla, VOP a SOP je možné laminovat z proužku balzy za dodržení původního tvaru dle plánku;
  • povrchová úprava modelu musí odpovídat plánku/skutečnému letadlu a soutěžící ji musí doložit. Na potah je povoleno použít barevný papír nebo ji řešit nátěrem štětcem. Není povolena povrchová úprava pomocí stříkací pistole nebo tiskem na potahový papír.
  • jsou povolena plastová kolečka stejného průměru, jako na plánku.

Nejvíce se u nás létá kategorie BV-1 a BV-2, BV-3 zřídka a BV-min jsem ještě na naší soutěži neviděl. Oproti tomu, pravidla klubu SAM 78 a pravidla pro Mistrovství České republiky historických modelů pro roky 2017 – 2020 uvádějí: 

BV- modely na gumový pohon


Vzlet modelu pomocí gumového svazku. Délka a průřez není omezen. Použitá vrtule musí být stejného průměru, jako měl původní model. Je povoleno provést konverzi sklopné vrtule na pevnou, nikoliv ale naopak. Měření času modelu na gumu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let. Za pokus se počítá doba letu kratší 20 sec. Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

BV-1 Modely s rozpětím křídla do 920 mm bez vzepětí. Letové maximum 90 sec.

BV-2 Modely s rozpětím křídla nad 920 mm bez vzepětí. Letové maximum 120 sec.

BV-3 Modely s jednoduchým potahem křídla. Letové maximum 90 sec.

BV-min Modely maket s gumovým pohonem. Letové maximum 60 sec.


Je tedy vidět, že u pravidel SAM 95 Bohemia je důležitý typ vrtule, kdežto u SAM 78 a Mistrovství ČR rozpětí modelu. Je na každém, jak se s tím popere. Naneštěstí je výběr modelů značný a určitě každý má možnost najít ten svůj. Nicméně vězte, že pravidelným tréninkem, dostáváte model do ruky a víte jak na něj, kolik natočit, jak vypustit atd.

A co bych tedy doporučil? Z mého pohledu to musí být model pohledný, stavebně nenáročný a dobře létající, samozřejmě 2 směrovky 🙂 Kdo mě zná, ví proč, nicméně to samozřejmě není podmínkou.

1) Victoria Parker

Model od Vica Smeeda, publikován v Aeromodelleru, plánek k nalezení na OUTERZONE. Taková klasika,dobré výkony,jednoduchá stavba,při úpravě rozpětí  možno létat  i jako kategorii P30.

 

2) King Harry

Model od K Edgertona, publikován v Aeromodelleru, srpen 1945 plánek k nalezení na OUTERZONE. Jednoduchý model na takové to večerní stavění doma u televize.King Harry (oz3824) by K Edgerton from Aeromodeller 1945 - plan thumbnail

3) Achilles

Model od K Edgertona, publikován v Aeromodelleru, srpen 1945 plánek k nalezení na OUTERZONE. Klasický kabinový model, jednoduchá stavba a zalétání.Achilles (oz1329) by Albert E Hatfull, Louis Heath from Keil Kraft 1946 - plan thumbnail

4) Senator

Model od Alberta E Hatfulla, Keil Kraft, 1950 plánek k nalezení na OUTERZONE. Hojně stavěný model v zahraničí.Dá se nalézt spoustu odkazů ke stavbě a třeba i úpravě SOP na determalizátor.Senator (oz472) by Albert E Hatfull from Keil Kraft 1950 - plan thumbnail

5) Balsa Bug

Model od Billa Deana, Aeromodeller, květen 1942 plánek k nalezení na OUTERZONE. Rozhodně zajímavý model, lehce netradiční stavba.Balsa Bug (oz3778) by Bill Dean from Aeromodeller 1942 - plan thumbnail6) Cloud Tramp

Model od Cherlese H Granta, Model Airplene News, srpen 1954 plánek k nalezení na OUTERZONE. Klasika, na soutěži se s ním rozhodně neztratíte. Pozor, může lehce ulétnout! 

Cloud Tramp (oz4264) by Charles H Grant from Model Airplane News 1954 - plan thumbnail

Tolik takový malý výběr modelů. Samozřejmě je možné vybírat z velkého množství. Jen na OUTERZONE je k nalezení 293 plánků modelů na gumový pohon pro roky 1940 – 1955.

Pokračování příště.

VaPe