Výsledky našich nejmenších členů

Abychom nezapomněli na naše nejmenší členy, tak je také vhodné připomenout jejich výsledky v roce 2020. Celkem je v našem klubu mládež zastoupena 15 členy. I když letos si nikdo z nás moc nezalétal, přece jen nějaké soutěže byly a bylo docíleno i několika pěkných výkonů.

V již tradičním „Žehrovickém házedle“, kde se odlétala 3 kola, obsadil náš člen v kategorii H – mladší žáci – Vítek Kábrt 1. místo. Na 3. místě byl Marek Soldán, na 9. místě Ondřej Šafus a na 10. místě Vítek Souček z celkem 12 účastníků.

Na soutěži „Pohár Kladna v házedlech“, konaném 11. 10. 2020, byl v kategorii H – mladší žáci na 1. místě Ondřej Šafus.

Také jarní soutěž 9. 2. 2020 na Velké Dobré byla dobře obsazena.

Do Celostátního žebříčku se svými výkony kvalifikovali:

v kategorii Házedla – mladší žáci: Marek Soldán, Ondřej Šafus a Vít Kábrt

V Kategorii Házedla – starší žáci je to Josef Zachariáš.

Doufejme, že rok 2021 bude pro nás modeláře štědřejší než ten letošní.

Ing. Jaroslav DRNEC