Dalším pohledem do historie kategorie P30 prostřednictvím časopisu MODELÁŘ, tentokrát zamíříme do roku 1980. Jak předpokládám, tak v té době se již konaly soutěže a řada modelářů si model postavila nebo dokonce navrhla. Materiálově to asi v té době bylo dosti těžké a s gumou snad ještě více, ale přesto P30ky získávali na popularitě.

Dokladem toho je i snímek z obálky zářijového čísla, kde je se svým modelem na soutěži v Mladé Boleslavi vyfotografován Ing. Milan Pařík z LMK Praha 4. Předpokládám, že to bylo na první soutěži modelů kategorie P30 dne 28. června 1980. Jak je uvedeno jedná se o model postavený dle plánku z legendárního časopisu Aeromodeller. To je dokladem, že naši modeláři měli přístup i zahraniční literatuře. Bohužel se mi nepodařilo vypátrat, o jaký model šlo a v kterém čísle byl publikován. Kdyby někdo věděl, může dát vědět.

Read more Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Modely s gumovým pohonem ŤUHÝK a STEHLÍK

Kategorie modelů P30 doznala od publikování prvních informací značné popularity a již v únorovém čísle MODELÁŘe 1980 se objevil další model. Bohužel nemám k dispozici žádné výsledkové listiny z té doby, což by bylo jistě zajímavé se na ně podívat a porovnat si to s dneškem. Kdyby se náhodou někde našla, budu rád, když se ke mně dostane … Ale zpátky k modelu, autorem je Karel Šíma z dnes již neexistujícího klubu LMK Mladá Boleslav. Popis stavby modelu včetně zalétání je docela podrobný a věřím, že podle něj by stavbu zvládnul i začátečník. Konstrukce modelu se v podstatě nevymyká modelům, které jsou i dnes k vidění na soutěžích.

Read more Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KŠ/10/79

První plánek modelu P30 se objevil v srpnovém čísle MODELÁŘe v roce 1979. Autorem je známý pan modelář Jiří Kalina. Rozpětí modelu je 762 mm, váha vzhledem k tehdy platným pravidlům neomezující hmotnost. Dnes je stanovená minimální hmotnost modelu bez gumového svazku na 50 gramů. Plánek byl uveřejněn v měřítku 1:2, detaily modelu v měřítku 1:1. Již z prvního pohledu je jasné, že se jedná o jednoduchý model příhradové konstrukce, žebra křídla jsou vytvořena nosníky, vzepětí křídla do V, které je dnes málo k vidění, kdy se používá spíše vzepětí do W. VOP je ploché konstrukce. K plánku je připojen podrobný stavební návod.

Read more Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První P 30 model s gumovým pohonem

Kategorie P30 patří v současnosti asi k nepopulárnějším gumičkářským kategoriím. Důvodem je asi velký výběr modelů, materiálová nenáročnost stavby, dostatek soutěží a prostoru se technicky vyžít. V neposlední řadě odpadá nutnost zhotovení vrtule a složité mechanizace jejího uložení. Charakteristika modelu kategorie P30 je v podstatě neměnná od jejího vzniku, i když původně nebyla v našich končinách omezena hmotnost modelu, což se v průběhu let změnilo.

Read more Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kategorie P30